Om mig

För mig har alltid mötet med människor varit viktigt och inspirerande.

2007 läste jag en artikel om olika föräldrakurser och jag fastnade för Aktivt föräldraskaps synsätt när det gällde relationen vuxna – barn. Aktivt föräldraskaps ledarskap bygger på ömsesidig respekt, tillit, ansvar samt samarbete.

Jag blev nyfiken på föräldrakursen och gick den tillsammans med min man. Det är den bästa investering vi båda har gjort. Kursen gjorde att jag kom till flera insikter om mig själv, insikter som har utvecklat mitt ledarskap både som förälder och pedagog.

Jag utbildade mig till kursledare för jag ville att fler föräldrar skulle få möjlighet att utveckla sitt föräldraskap. Nu har jag både kurser för föräldrar med barn 4-12 år samt tonårskurser. Att få vara med i andra föräldrars process och se dem utvecklas är mycket inspirerande tycker jag.

Eftersom jag brinner för att dela med mig av detta förhållningssätt erbjuder jag också föreläsningar på skolor, förskolor, företag, föreningar mm.

I Aktivt föräldraskaps program finns även ”Aktivt ledarskap i skolan” vilket är en fortbildning för skolpersonal. Jag har genomfört den utbildningen för personalen på Montessoribjerred.

Jag har själv två barn som är 18 och 20 år.

Eftersom jag drivs av att inspirera, motivera och utveckla människor och grupper har jag även utbildat mig till ICF Coach och mindfulnessinstruktör. Jag erbjuder även coaching samt kurser i mindfulness.

 

Mina utbildningar

Lågstadielärare och montessorilärare,
Certifierad gruppledare för Active Parentings föräldraprogram 4-12 år, 2010
Certifierad gruppledare för Active Parentings föräldraprogram tonår, 2013
Grundutbildning i Non-Violent communication (NVC),2014 och 2017
Diplomerad coach, Polhage&Lundberg, 2015
Mindfulnessinstruktör steg 1, Minfulnescenter Lomma 2016