Sagt om föräldrakurserna

Tonårskurs

  • Kursen har varit mycket givande och det har varit intressanta diskussioner i gruppen kring att vara tonårsförälder. Genom att få verktyg och lära sig mer om teorier och metoder, t ex för att underlättar vardagsdiskussioner och minska tjat, upplever jag att kontakten med min tonåring har stärkts ytterligare. En givande och inspirerande kurs som varmt rekommenderas.

Kurs 4-12 år

  • Jag har fått konkreta verktyg att ta till i situationer som uppkommer. Jag har blivit mer lugn och fått en mer harmonisk tillvaro hemma.
  • Jag har förändrat mig genom att ta mer pauser och tänka igenom situationer.
  • Kursen ha gjort att jag har blivit bättre på att lyssna på mina barn vilket gör att jag förstår dem och deras behov på ett helt annat sätt. Resultatet av det är att de små vardagliga konflikterna har minskat.
  • Jag känner mig mycket blivit tryggare i min roll som förälder och jag har fått verktyg att hantera olika vardagssituationer vilket gör att familjelivet och vardagen fungerar på ett mer tillfredsställande sätt med bla färre konflikter.
  • Jag har blivit medveten om vad vi kan utveckla i familjen. Kursen har betytt väldigt mycket, jag är tacksam att jag och min man har gått den. Jag ”curlar” mindre och blivit mer uppmärksam på att ge barnen ansvar.
  • Jag känner att ”stubinen” har blivit längre och att jag tänker efter mer innan jag pratar. Den höga rösten kommer fram mycket mer sällan och jag känner att vi kan resonera fram en lösning på ett bra sätt.
  • Mitt förhållningssätt har ändrats genom att jag tänker mer på hur jag interagerar och hur jag kan ”styra” utvecklingen av en situation genom hur jag agerar. Mycket bra koncept, förmedlat på ett mycket bra sätt.
  • Jag har fått ett positivare sätt att bemöta barnen samt fått idéer till att involvera barnen i valsituationer och konflikter.